دوشنبه 18 آذر 1398   06:29:25

برگزاری نشست بصیرت در شعبه مرند


در آستانه بزرگداشت قیام خونین مردم غیور آذربایجان (29 بهمن 56) ،نشستی با حضور سرگرد پاسدار اکبر سلطانی و سخنرانی آقای رسول قناتی در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه مرند برگزار شد.