پنجشنبه 28 شهريور 1398   21:38:25

تقدیر از پژوهشگران نمونه شعبه شمال غرب موسسه رازی


به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش طی مراسمی در سازمان جهاد کشاورزی استان از پژوهشگران نمونه مراکز تحقیقاتی تقدیر شد.
در این مراسم آقایان عباس عالی و داود دلخوش به نمایندگی از موسسه رازی شعبه مرند موفق به دریافت لوح تقدیر شدند.