پنجشنبه 10 آذر 1401   00:38:28
.
.
.
.
.
.

همکار موسسه رازی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شد

ناصر رزم آرایی یکی از همکاران موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و دانشجوی مقطع دکتری به عنوان دانشجوی نمونه کشوری برگزیده شد و لوح تقدیر از معاون اول ریاست جمهوری را دریافت نمود.

.

ميزان توليدات شعبه شمالغرب موسسه رازي 1.5 برابر مي شود

رئـيس شـعبه شمالـغرب مـوسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي اعلام كرد: با راه انـدازي خط تولـيد مـكانيزه واكسن طيور، ميـزان تولـيدات ايـن شـعبه 1.5 بـرابـر مي شود.

.

اقدامات اوليه براي توليد واكسن آنفلوآنزاي انساني انجام شده است.

دكترهادي فاميل قدكچي گفت : اقدامات اوليه براي توليد واكسن آنفلوآنزاي انساني انجام شده است و سريعا بايد اين پروژه را عملياتي كنيم.

مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما