پنجشنبه 7 مهر 1401   04:41:34 موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي - شعبه شمال غرب كشور (مرند)
 


 موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شعبه شمالغرب كشور واقع در 45 كيلومتري استان آذربايجان شرقي در مجاورت روستاي پيام مرند در سال 15/8/1372 در زميني به مساحت 24 هكتار واقع شده است. در حال حاضر تاسيسات توليدي - تحقيقي و پشتيباني موجود در اين مجموعه كمتر از يك پنجم كل اين عرصه را اشغال نموده است.

1 - افتتاح شعبه در تاريخ  15/8/1372
2- افتتاح آزمايشگاه انگل شناسي در سال  1373
3-  افتتاح آزمايشگاه ميكروبيولوژي در سال 1373
4 -  راه اندازي خط توليد قرص ضد انگل نيكلو رازي در سال 1373
5 -  راه اندازي خط توليد واكسن آگالاكسي در سال 1374
6 - راه اندازي خط توليد داروي ضد انگل پيرورازي در سال 1375
7 - راه اندازي خط توليد واكسن نيوكاسل در سال 1376
8 - راه اندازي خط توليد واكسن آنفلونزا در سال 1378
9 -  افتتاح آزمايشگاه كنترل كيفي در سال 1380
10 - راه اندازي خط توليد دوگانه در سال 1382
11 - راه اندازي خط توليد واكسن برونشيت در سال 1388

مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما