سه‌شنبه 6 آبان 1399   06:10:27

اقدامات اوليه براي توليد واكسن آنفلوآنزاي انساني انجام شده است.

دكترهادي فاميل قدكچي گفت : اقدامات اوليه براي توليد واكسن آنفلوآنزاي انساني انجام شده است و سريعا بايد اين پروژه را عملياتي كنيم.
به گزارش روابط عمومي موسسه رازي دكترهادي فاميل قدكچي رياست موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي روز گذشته در بازديد ازبخشهاي مختلف موسسه رازي شعبه شمالغرب كشور، با بيان اين مطلب ضمن طرح مشكلات در تخصيص اعتبارلازم براي توليد واكسن انفلوآنزاي انساني ، بر اصرار موسسه مبني بر سرمايه گذاري در اين زمينه در شعبه مرند و اختصاص15 ميليارد ريال براي آن در مرحله اول اشاره نمود.
وي در جلسه اي كه در سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي و با حضور فرماندار شهرستان مرند، رياست سازمان جهادكشاورزي استان و رئيس سازمان دامپزشكي استان تشكيل شد، با برشمردن فعاليت هاي موسسه رازي و شعبه مرند اظهار داشت : با سرمايه گذاري انجام شده درسال جاري 50 درصد بر توليدات اين شعبه افزوده مي شود.
دكتر قدكچي اضافه نمود : عملياتي نمودن پروژه توليد واكسن انفلوانزاي انساني به حمايت مالي و تلاش هاي مسئولين استاني و كشوري احتياج دارد .
در اين جلسه فرماندار شهرستان مرند نيز برحمايت همه جانبه از شعبه مرند و فعاليت هاي انجام شده در آن تاكيد نمود.
گفتني است  پروژه توليد واكسن انفلوآنزاي انساني از سال قبل به موسسه رازي و شعبه مرند سپرده شده و هم اكنون در مراحل طراحي اوليه و آموزش نيروي متخصص است .

                                       روابط عمومي موسسه رازي

عكس هاي مرتبط :