سه‌شنبه 6 آبان 1399   07:27:26

ميزان توليدات شعبه شمالغرب موسسه رازي 1.5 برابر مي شود

رئـيس شـعبه شمالـغرب مـوسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي اعلام كرد: با راه انـدازي خط تولـيد مـكانيزه واكسن طيور، ميـزان تولـيدات ايـن شـعبه 1.5 بـرابـر مي شود.به گزارش روابط عمومي موسسه رازي شعبه شمالغرب (مرند) دكتر ايرج خليلي رئيس شعبه شمالغرب موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي روز يكشنبه مورخ 27/01/91 در گفت و گويي ميزان توليدات كنوني اين شعبه را 200 ميليون دز در سال اعلام كرد و گفت: ارزش اين ميزان توليدات در حدود 35 ميليارد ريال است.
وي اظهاركرد: از سال 74 اين شعبه فعاليت خود را با توليد داروهاي ضدانگلي شروع و در سال 86 مبادرت به توليد واكسن هاي روغني طيور كرد. 

                                                روابط عمومي موسسه رازي