دوشنبه 13 مرداد 1399   14:37:16

برگزاری نشست هم اندیشی در شعبه مرند موسسه رازی


به گزارش روابط عمومی شعبه شمال غرب موسسه رازی: نشست هم اندیشی کارکنان این شعبه با حضور دکتر آمقی رودسری رئیس شعبه مرند و جمع کثیری از کارکنا ن این شعبه  برگزار شد. این نشست با هدف بررسی مسائل و مشکلات و ارایه راهکارهای کاربردی و تبادل نظر بین همکاران ود ریافت انتقادات و پیشنهادات و همچنین ارایه گزارش عملکرد 6ماهه برگزار شد.